Close

Hinnasto

Hinnasto kiintean isännöitipalkkion ulkopulisista tehtävästä/ tarvikkeista
Tuote/ palvelu Yksikkö € (sis. alv 24%)
Kiinteistö- / taloushallinan ohjelmisto kuukausi 15,50
Tilin­päätök­sen laati­minen kerta 124,00
Vero­ilmoi­tuksen laati­minen kerta 70,00
Talon tietojen siirtä­minen kiinteistö­hallinta­ohjel­maan kerta 200,00
Osak­kaan muutos­töistä johtuvat kokouk­set €/al­kava tunti 80,00 (peri­tään osak­kaalta)
As Oy:n ja osak­kaan riita-asioista johtuvat kokouk­set ja valmis­telu €/al­kava tunti 99,00
Muutos­töiden valvon­ta €/val­vonta käynti 40,00 (peri­tään osak­kaalta)
Laina­osuus­las­kelma/ erillinen €/kpl 30,00 (peri­tään osak­kaalta)
Isän­nöitsijän todistus €/kpl 124,00 (peri­tään tilaa­jalta)
Tilin­päätös erikseen tilattuna €/kpl 55,00 (peri­tään tilaa­jalta)
Mappi €/kpl 7,00
Valo­kopio €/kpl 0,30
Posti­maksut nor­maa­lin posti­maksu­taksan mu­kaan
Vastuu­jako­taulukko €/kpl 19,50
Kirje­kuoret €/kpl 0,30
Arkisto­laatikot/ -mapit €/kpl 3,00
Tase­kansio €/kpl 8,00
Väli­lehdet/ nippu €/kpl 4,00
Pankki­aineis­ton käsittely­maksu(Osuus­pankin asiakas­talot, Nordea perii suoraan talo­yhtiön tililtä) €/aineis­ton­siirto 0,50 (alv 0%)