Hinnasto

Hinnasto kiintean isännöitipalkkion ulkopulisista tehtävästä/ tarvikkeista

Tuote/ palveluYksikkö€ (sis. alv 24%)
Kiinteistö- / taloushallinan ohjelmistokuukausi15,50
Tilin­päätök­sen laati­minenkerta124,00
Vero­ilmoi­tuksen laati­minenkerta70,00
Talon tietojen siirtä­minen kiinteistö­hallinta­ohjel­maankerta200,00
Osak­kaan muutos­töistä johtuvat kokouk­set€/al­kava tunti80,00 (peri­tään osak­kaalta)
As Oy:n ja osak­kaan riita-asioista johtuvat kokouk­set ja valmis­telu€/al­kava tunti99,00
Muutos­töiden valvon­ta€/val­vonta käynti40,00 (peri­tään osak­kaalta)
Laina­osuus­las­kelma/ erillinen€/kpl30,00 (peri­tään osak­kaalta)
Isän­nöitsijän todistus€/kpl124,00 (peri­tään tilaa­jalta)
Tilin­päätös erikseen tilattuna€/kpl55,00 (peri­tään tilaa­jalta)
Mappi€/kpl7,00
Valo­kopio€/kpl0,30
Posti­maksut nor­maa­lin posti­maksu­taksan mu­kaan
Vastuu­jako­taulukko€/kpl19,50
Kirje­kuoret€/kpl0,30
Arkisto­laatikot/ -mapit€/kpl3,00
Tase­kansio€/kpl8,00
Väli­lehdet/ nippu€/kpl4,00
Pankki­aineis­ton käsittely­maksu(Osuus­pankin asiakas­talot, Nordea perii suoraan talo­yhtiön tililtä)€/aineis­ton­siirto0,50 (alv 0%)